Andries Visser

filosofiedocent
Andries Visser

Na een studie in wiskunde, filosofie en theologie ontdekte ik het gedachtegoed van de, toen nog weinig bekende, Deense denker Søren Kierkegaard. Aan hem heb ik veel te danken, in het bijzonder wat betreft mijn visie op de mens. Samen met mijn vrouw, Lineke Buijs, zet ik me al jaren in voor de verspreiding van zijn ideeën en geschriften, onder andere via vertalingen uit het Deens, en enkele boeken die ik erover schreef.