CURSUS

“De cursus TVG zet je aan het denken.”

De bijbel is niet rechtstreeks uit de lucht komen vallen, maar hoe zit het dan wel?
Wat is de relatie tussen de kerkgeschiedenis en de algemene geschiedenis?
Hoe staat het met de religie in deze tijd?
Kunnen we nog wat met die oude dogma’s en de nieuwe spiritualiteit?
Helpen ethiek en filosofie ons bij onze geloofsvragen?
Hoe verhoudt ons geloof zich tot het dagelijkse leven?
Deze en andere vragen komen aan de orde in de cursus TVG.

Inhoud

De cursus biedt kennis, verbreding en verdieping op de volgende onderdelen:

  • De  Bijbel als basisbron, waarbij aandacht wordt besteed aan: de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel, het lezen van teksten en de historische context.
  • Aandacht voor geloofsvragen van deze tijd. De traditievakken zoals: kerkgeschiedenis en dogmatiek, zodat we geloofsvragen van onze tijd beter kunnen begrijpen.
  • De samenleving nu, waarbij de nadruk ligt op religie in Nederland in deze tijd.
  • Specifieke vakken als liturgiek, filosofie, ethiek en spiritualiteit.

Zie verder bij vakken.

Lesmethode

Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan achtergrondkennis, maar er is ook volop ruimte voor gesprek en discussie. Daarom is het belangrijk dat je je in de groep verbonden voelt met elkaar. Om deze gesprekken goed te laten verlopen hebben we een aantal regels opgesteld.
Hier vind je onze huisregels.