BESTUUR

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de cursus. Deze heeft de zorg dat alles zo goed mogelijk loopt voor de cursisten en docenten. Ook beoogt het bestuur steeds weer verbeteringen aan te brengen in cursusopzet, in praktische uitvoering, in werving en dergelijke zaken. Op deze manier blijft de cursus up-to-date.

Elke jaargroep wordt gevraagd een vertegenwoordiger te benoemen, die het contact tussen het bestuur en de jaargroep onderhoudt. Deze vertegenwoordiger is dan tevens bestuurslid.

Voorzitter/Cursusleider
Ds Bert L. van der Woude
Burg. Schönfeldsingel 9
9671 CE Winschoten
Telefoon 05974 22112

Notulist:
Wippy Kempenaar-Wildeboer

Penningmeester:
Heleen van de Velde

Schaaksport 107-b
9728PC Groningen
Telefoon: (050)54 12 679 of 06(23 25 63 61)

Administratie
Wippy Kempenaar-Wildeboer

Vertegenwoordigers Cursusjaren
2020: Hans Smit
2021: Martha Akkerman
2022: Fokko Oldenhuis

PR Commissie
Heleen van de Velde
Fokko Oldenhuis
Maarten van Damme