BESTUUR

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de cursus. Deze heeft de zorg dat alles zo goed mogelijk loopt voor de cursisten en docenten. Ook beoogt het bestuur steeds weer verbeteringen aan te brengen in cursusopzet, in praktische uitvoering, in werving en dergelijke zaken. Op deze manier blijft de cursus up-to-date.

Elke jaargroep wordt gevraagd een vertegenwoordiger te benoemen, die het contact tussen het bestuur en de jaargroep onderhoudt. Deze vertegenwoordiger is dan tevens bestuurslid.

Voorzitter/Cursusleider
Ds Bert L. van der Woude
Burg. Schönfeldsingel 9
9671 CE Winschoten
Telefoon 05974 22112

Administratie:
Wippy Kempenaar-Wildeboer

Notulist:
Wippy Kempenaar-Wildeboer

Penningmeester:
Heleen van de Velde
Schaaksport 107-b
9728PC Groningen
Telefoon: (050)54 12 679 of 06(23 25 63 61)

Vertegenwoordigers Cursusjaren
2016: Dea Smith
2017: Ipe van der Deen

Adviseur
Marieke Pranger

Vertrouwenspersoon
Marieke Pranger

PR Commissie
Heleen van de Velde
Dea Smith,
Kasper Nijhoff