BESTUUR

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de cursus. Deze heeft de zorg dat alles zo goed mogelijk loopt voor de cursisten en docenten. Ook beoogt het bestuur steeds weer verbeteringen aan te brengen in cursusopzet, in praktische uitvoering, in werving en dergelijke zaken. Op deze manier blijft de cursus up-to-date.

Elke jaargroep wordt gevraagd een vertegenwoordiger te benoemen, die het contact tussen het bestuur en de jaargroep onderhoudt. Deze vertegenwoordiger is dan tevens bestuurslid.

Voorzitter/Cursusleider
Ds. Atze Landman
Nicolaas Grijpstraat 5
9843BA Grijpskerk
Telefoon: (0594)85 31 60

Notulist:
Truus Schoonhoven

Penningmeester:
Heleen van de Velde

Schaaksport 107-b
9728PC Groningen
Telefoon: (050)54 12 679 of 06(23 25 63 61)

Vertegenwoordigers Cursusjaren
2016: Dea Smith
2017: Ipe van de Deen

Adviseurs
Bert Altena

Marieke Pranger

Vertrouwenspersoon
Marieke Pranger

PR Commissie
Truus Schoonhoven

Heleen van de Velde