HUISREGELS

  • Omdat (het delen van) onze persoonlijke ervaringen en verhalen een belangrijk onderdeel is van de cursus, hebben we enkele huisregels opgesteld. We hopen dat deze ertoe bijdragen dat iedereen zich vrij voelt om te vertellen wat van belang is in het vertrouwen dat alle betrokkenen hier zorgvuldig mee omgaan.
  • Wat in de bijeenkomsten aan persoonlijke verhalen wordt verteld, is vertrouwelijk; daarover wordt naar buiten toe niet gesproken!
  • In de cursus gaat het niet om het bevestigen of bestrijden van ‘geloofswaarheden’ of kerkelijke uitspraken.
  • We gaan respectvol om met elkaar en elkaars wijze van geloven;
  • Niemand hoeft meer te vertellen dan wat hij/zij kwijt wil; een passende reactie kan zijn: ‘daarop wil ik nu niet verder ingaan‘.
  • Iedereen dient aan bod te kunnen komen; het mag niet zo zijn, dat steeds dezelfde personen alle aandacht opvragen en krijgen.