KOSTEN

Oriëntatiecursus: € 25

Eerste jaar : € 200,–

Tweede en derde jaar : € 225,– per jaar

Open colleges: de prijs kan variëren, afhankelijk van het aantal avonden. Meestal zal het uitkomen  tussen de € 40,– en € 50,–

Met de start van en uitnodiging voor de deelname aan het cursusjaar krijgt u een bevestiging met het verzoek om dit bedrag over te maken.

Betaling op ons rekeningnummer:
NL80 INGB 0003 8454 06
t.n.v. “Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Groningen” te Groningen.

! Bij betaling graag vermelden welke cursus het betreft.