TIJD EN PLAATS

De cursus wordt gegeven:

Dag: Maandagavond
Tijd:  19.30 tot 22.00 uur
Plaats: WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM, Verzetsstrijderslaan 220,  9727 CK Groningen.

’s Avonds is het voor de school vrij parkeren!

Het kan zijn dat u niet op de maandagavond kunt of dat u liever vanuit een andere invalshoek de theologische verdieping wilt volgen. In de omgeving bevinden zich nog enkele cursusplaatsen.

Assen op dinsdagochtend; zie verder www.tvgassen.nl
en op donderdagavond in Onstwedde; zie verder www.tvg-onstwedde.nl
Voor een volledig overzicht van cursusplaatsen https://tvg-algemeen.nl

Onze collega cursusplaats Assen geeft een cursus vergelijkbaar aan de onze.