ETHIEK

Docent

Adri Spelt

Ik heb theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en woon en werk inmiddels 20 jaar in Groningen. Daar ben ik geestelijk verzorger en (pastoraal) supervisor in het UMCG. In het Beatrix Kinderziekenhuis om precies te zijn.

Vak

Ethiek is de systematische reflectie op het menselijk handelen onder de optiek van goed en kwaad. Iedereen kent ethiek van de morele vraagstukken uit de gezondheidszorg. Natuurlijk gaat het in deze cursus over de basisbegrippen uit de ethiek, de verschillende stromingen en de verschillende soorten ethiek. We gaan ook zeker een keer “moreel beraad” houden over een casus.
Maar ethiek is veel breder dan dat. Mensen zijn continu bezig , impliciet of expliciet, iets van hun leven te maken. We hebben allemaal ideeën en opvattingen over ‘het goede leven’: hoe het leven zou moeten zijn. Daarover nadenken is ook ethiek. En persoonlijk vind ik dat het leukste aspect.