FILOSOFIE

Docent

Bert Altena
Bert Altena

Momenteel ben ik werkzaam als predikant van de protestantse gemeente Vries (70%) en voor 30% verbonden aan de protestantse gemeente Assen als stadspredikant. Daarvoor was ik predikant in Assen-Noord, streekgemeente Maas en Waal en St. Jacobiparochie. Opgeleid in Kampen, waar ik in 2003 ben gepromoveerd in de homiletiek (preekkunde), waarvoor ik mij verdiept heb in o.a. de postmoderne (taal) filosofie.

Vak

Ik stel mij tot doel de cursisten bekend te maken met de grote lijnen in de geschiedenis van de westerse filosofie. Deze zijn van invloed op de manier waarop we onze cultuur beleven en waarderen. Ook is er een nauwe relatie tussen de heersende filosofische ideeën en ontwikkelingen in de theologie. In de lessen zullen we regelmatig de verbinding tussen theologie en filosofie ontdekken.
Daarnaast hecht ik er aan om met de cursisten in gesprek te gaan en zelf het filosoferen te beoefenen. Filosoferen kan iedereen. Want filosoferen is in essentie de kunst om goede vragen te stellen. Aan het leven, aan je zelf, aan de ander, aan je eigen (voor)oordelen.
Door samen in gesprek te gaan, ontdek je hoe leuk het kan zijn om met elkaar door te denken en na te denken. Filosofie helpt je om je mening te vormen en te scherpen. Juist in de ontmoeting met de ander, in de groep, maar ook via teksten van filosofen uit vroegere tijden, kun je genieten van het samenspel van herkenning en ontregeling.