FILOSOFIE

Docent Andries Visser

filosofiedocent

Na een studie in wiskunde, filosofie en theologie ontdekte ik het gedachtegoed van de, toen nog weinig bekende, Deense denker Søren Kierkegaard. Aan hem heb ik veel te danken, in het bijzonder wat betreft mijn visie op de mens. Samen met mijn vrouw, Lineke Buijs, zet ik me al jaren in voor de verspreiding van zijn ideeën en geschriften, onder andere via vertalingen uit het Deens, en enkele  boeken die ik erover schreef

Vak

Kierkegaards gedachtegoed zal ook mijn onderwijs aan de TVG onherroepelijk beïnvloeden. Zijn denken is een vruchtbaar uitgangspunt gebleken voor veel hedendaagse filosofen, te beginnen met de zogenaamde ‘existentialisten’. En juist in onze tijd zijn er enkelen onder hen die bezig gingen met de bijbel, en dan in het bijzonder de apostel Paulus. Wellicht komen er daarnaast ook nog enkele ‘oudere’ filosofen langs, zoals Socrates, Spinoza en Wittgenstein. Maar daarin sta ik ook open voor verzoeken en opmerkingen vanuit de groep deelnemers.