INDELING CURSUS

Oriëntatiecursus

Wil je je oriënteren of de cursus iets voor je is, dan is er de mogelijkheid van een vrijblijvende kennismaking. Deze oriëntatie vindt plaats op 1, 8 en 15 oktober 2018. In drie avonden maak je kennis met zes vakken en 5 docenten. De vakken die de revue passeren zijn: Oude Testament, Nieuwe Testament, Geloofsvragen/Dogmatiek, Kerkgeschiedenis, Filosofie en Geloven in de samenleving.

1e jaar

Het eerste jaar loopt van 29 oktober 2018 tot en met 15 april 2019. Je gaat je dan verder verdiepen in de vakken uit de oriëntatiecursus (zie hieronder). Daar komt nog bij Spiritualiteit. Deze module beslaat 22 lessen. Overzicht van de lesstof vind je bij betreffende vakken.

2e jaar

In dit jaar komen er nieuwe vakken bij: Ethiek, Islam of Godsdienstsociologie. Overzicht van de lesstof vind je bij betreffende vakken.

3e jaar

Behalve verdere verdieping in de vakken van de voorgaande modules wordt het Jodendom en Godsdienst Psychologie behandeld.

Vervolgcursus

Ben je na de cursus nog niet uitgestudeerd?
TVG organiseert voor oud-cursisten in het voor- en najaar vervolgcursussen.

Najaar 2018: In vier avonden verdiepen we ons in het werk van Tomas Halik.

Halik (1948) is een Tsjechische priester en hoogleraar Filosofie en één van de meest belangrijkste hedendaagse theologen in Europa.

Hij groeide op in het communistische Tsjechoslowakije en werd in het geheim tot priester gewijd. Van binnenuit kent hij de atheïstische cultuur. In zijn boeken en geschriften probeert hij een brug te slaan tussen het atheïsme en het christelijk geloof. Hij vermijdt goedkope antwoorden en onderzoekt wat twijfel en scepsis bij kunnen dragen aan een authentieke christelijke spiritualiteit.

We lezen en bespreken teksten van Halik, die de laatste jaren in het Nederlands beschikbaar zijn gekomen. Deelnemers krijgen de teksten in pdf toegestuurd.

We beginnen met een gedeelte uit een boek dat hij samen met Anselm Grün schreef, Geloven op de tast. Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten, Meinema Utrecht 2017, het hoofdstuk Het atheïsme omarmen (pp. 33 – 52).

Daarna gedeelten uit:

Geduld met God, Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven, Boekencentrum 2014.

De nacht van de biechtvader, Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid, Boekencentrum 2016.

Inschrijven

Heb je zin gekregen om je verder te verdiepen, dan kan je je hier inschrijven.
Kijk hier voor de kosten.