Jan Mark Mulder

Jan Mark MulderIk ben als geestelijk verzorger werkzaam in het Martini Ziekenhuis. Naast het voeren van gesprekken met individuele patiënten en het verzorgen van vieringen en herdenkingsbijeenkomsten, houd ik me in mijn dagelijkse werk ook bezig met ethiek. Zo organiseer ik scholingen op dat terrein en treed ik op als gespreksleider bij zogenoemde morele beraden: gestructureerde gesprekken waarbij de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie bespreken en oplossen. Voorafgaand aan mijn loopbaan als geestelijk verzorger heb ik zo’n vijftien jaar als jurist bij verschillende overheidsorganisaties gewerkt. Ik heb gemerkt die ‘juridische bril’ vaak behulpzaam kan zijn bij de bespreking van ethische vraagstukken.

Binnen de ethiek staat, kort gezegd, de volgende vraag centraal: wat is het goede om te doen? Een vraag die al eeuwenlang de gemoederen van de mensheid bezighoudt. Tot de dag van vandaag: elke dag worden we geconfronteerd met grote -maar ook alledaagse- ethische dilemma’s die om een antwoord vragen. Het antwoord op zulke vragen is voor ieder mens verschillend en afhankelijk van iemands achtergrond, persoonlijke omgeving en levensovertuiging. We zullen tijdens de cursus dan ook veel met elkaar in gesprek gaan en onze opvattingen over ‘het goede leven’ met elkaar uitwisselen. Verder komen tijdens de cursus de verschillende basisbegrippen uit de ethiek aan bod, evenals de belangrijkste ethische theorieën en morele tradities. In het bijzonder staan we stil bij de verhouding tussen ethiek en religie. We sluiten de cursus af door met elkaar een moreel beraad te houden over een casus uit de praktijk.