JODENDOM

Docent

Simon Bijl
Simon Bijl

Vak

Het christendom is niet te begrijpen zonder kennis van zijn joodse achtergronden. Jezus en zijn leerlingen en de eerste navolgers leefden en geloofden als hun geloofsgenoten van die dagen. In de Evangeliën leren we Jezus kennen als iemand die in zijn opvattingen dicht bij de Farizeeërs stond. De discussies onderling konden fel zijn, maar dat is tot de dag van vandaag vaker voorkomend. Het heeft eeuwen geduurd voordat het christendom zich losmaakte van het jodendom. Eigenlijk is dat nooit helemaal gelukt. Vanuit zijn joodse verleden nam het christendom de Tenach (het Oude Testament) mee, inclusief de Thora. De wortels van het christendom liggen in het jodendom. In de loop der tijd zijn beiden steeds verder van elkaar verwijderd geraakt. Vanuit het christendom is het jodendom vaak bestreden met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.

Enkele avonden zullen we ons met dit onderwerp bezig houden. op allerlei vragen zullen we proberen antwoorden te vinden. Kerk en synagoge hebben nog heel wat door te praten en te delen.