Just van Es

Just van Es
Just van Es

Godsdienstfilosoof. Was docent in Amsterdam, Kampen en in Indonesië.

Werkte als ziekenhuispredikant in Heemstede, vertrouwenspersoon in de Heldringstichtingen in Zetten, directeur van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en als predikant in Wassenaar. Woont sinds zijn emeritaat tussen Zandeweer en Doodstil.

Schreef over metaforie (proefschrift) en ironie in religieuze taal. Zijn laatste boek is: Weg uit het moeten; religie als verstrikking en ontknoping.