Marieke Pranger

Marieke Pranger
Marieke Pranger

Ik ben gestart in het basisonderwijs, later heb ik lesgegeven op een school voor Voortgezet Onderwijs in de vakken godsdienst en maatschappijleer.
Na de HBO Studie Theologie te Leeuwarden, ben ik als kerkelijk werker werkzaam geweest in de Gereformeerde Kerk te Veendam.
Vervolgens heb ik de studie Theologie aan de RUG voortgezet en ben daar afgestudeerd op het evangelie van Johannes.
Daarna ben ik bijna tien jaar predikant geweest van de PKN kerk te Harkstede.
Inmiddels ben ik met emeritaat, maar werk nog parttime in het pastoraat en ga regelmatig voor in vieringen.