Michaël Kruiper

Michaël Kruiper

Momenteel ben ik werkzaam als docent Godsdienst/Levensbeschouwing en Maatschappijleer op het Willem Lodewijk Gymnasium.
Daarnaast ben ik 1 dag per week verbonden aan de lerarenopleiding in Groningen. Ik werk daar als vakdidacticus en ben daarmee mede verantwoordelijk voor de opleiding van toekomstige docenten.
Ik heb religiewetenschappen en sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.