NIEUWE TESTAMENT

Eerste en Tweede Jaar

Docent

Bert L. van der Woude
Bert L. van der Woude

Al bijna twintig jaar werk ik als predikant binnen de Protestantse Gemeente Winschoten. Daar houd ik mij naast de zondagse vieringen en het pastoraat intensief bezig met wat we nu ‘Bezinning & Cultuur noemen (voorheen vorming & toerusting) voor de regio Oost-Groningen. Veel van dat werk zou je volwasseneneducatie kunnen noemen en dan is het geen grote stap meer naar TVG.

De afgelopen decennia liet ik me daarom graag overhalen om vervolgmodules voor TVG-Groningen te verzorgen. Dat ging vooral over de theologie van Eugen Drewermann, wiens werk ik al meer dan 35 jaar bestudeer en waardeer. Als voorzitter van de Studiekring Drewermann Nederland mag ik hem jaarlijks welkom heten op onze open studiedag in oktober.

Drewermann heeft het voor mij mogelijk gemaakt om bijbelse verhalen zo uit te leggen dat ze zeggingskracht krijgen voor het persoonlijk leven van mensen. Je zou het ‘exegese als levenshulp’ kunnen noemen en ik maak cursisten (en andere belangstellenden) graag wegwijs in deze manier van omgang met de bijbel.

Toen er een nieuwe cursusleider voor TVG gezocht werd heb ik zonder veel bedenktijd ja gezegd en hoop gaandeweg in deze taak te groeien. Voorlopig zal ik ook de colleges Nieuwe Testament voor de eerstejaars cursisten verzorgen. Daarbij beperk ik mij niet tot inleidingsvragen (wie schreef wat, wanneer en voor welke toehoorders) maar wil graag met de cursisten ontdekken hoe we tot een existentiële uitleg kunnen komen.

Naast theoloog ben ik ook vinoloog (opgeleid aan de wijnacademie) en de combinatie van beide disciplines geeft soms verrassende inzichten en smaakbelevingen. TVG cursisten die aan de laatste vervolgmodule (nu open colleges, dus toegankelijk voor iedereen) hebben meegedaan kunnen daarvan getuigen.

Derde Jaar

Docent

Marieke Pranger
Marieke Pranger

Ik ben gestart in het basisonderwijs, later heb ik lesgegeven op een school voor Voortgezet Onderwijs in de vakken godsdienst en maatschappijleer.
Na de HBO Studie Theologie te Leeuwarden, ben ik als kerkelijk werker werkzaam geweest in de Gereformeerde Kerk te Veendam.
Vervolgens heb ik de studie Theologie aan de RUG voortgezet en ben daar afgestudeerd op het evangelie van Johannes.
Daarna ben ik bijna tien jaar predikant geweest van de PKN kerk te Harkstede.
Inmiddels ben ik met emeritaat, maar werk nog parttime in het pastoraat en ga regelmatig voor in vieringen.

Vak

Eerlijk gezegd spreek ik liever van het Tweede dan van het Nieuwe Testament.
Allereerst komen de inleidingsvragen van de vier evangelisten en (de brieven van) Paulus aan de orde.
Vervolgens gaan we aan de hand van diverse thema ‘s (bijv. ‘vrede’ en ‘Het Koninkrijk van God’) na wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de diverse bijbelschrijvers.
Wat is hun context, vanuit welke visie, met het oog op welke lezers schreven zij?
(Hoe) waren zij in gesprek met diverse filosofische of godsdienstige stromingen in hun tijd?
Wat is de relevantie voor zoekers en gelovigen van nu?
Vooroordelen t.a.v. Paulus komen aan de orde en we hopen, in gesprek met elkaar, te ontdekken of deze reëel zijn of ontmaskerd kunnen worden.
We maken gebruik van divers studiemateriaal, maar lezen ook recente publicaties over het Nieuwe/Tweede Testament.
Het gesprek over ethische, maatschappelijke en godsdienstige vragen van onze tijd gaan we daarbij niet uit de weg.