NIEUWE TESTAMENT

Docent

Bert L. van der Woude
Bert L. van der Woude

Al bijna twintig jaar werk ik als predikant binnen de Protestantse Gemeente Winschoten. Daar houd ik mij naast de zondagse vieringen en het pastoraat intensief bezig met wat we nu ‘Bezinning & Cultuur noemen (voorheen vorming & toerusting) voor de regio Oost-Groningen. Veel van dat werk zou je volwasseneneducatie kunnen noemen en dan is het geen grote stap meer naar TVG.

De afgelopen decennia liet ik me daarom graag overhalen om vervolgmodules voor TVG-Groningen te verzorgen. Dat ging vooral over de theologie van Eugen Drewermann, wiens werk ik al meer dan 35 jaar bestudeer en waardeer. Als voorzitter van de Studiekring Drewermann Nederland mag ik hem jaarlijks welkom heten op onze open studiedag in oktober.

Drewermann heeft het voor mij mogelijk gemaakt om bijbelse verhalen zo uit te leggen dat ze zeggingskracht krijgen voor het persoonlijk leven van mensen. Je zou het ‘exegese als levenshulp’ kunnen noemen en ik maak cursisten (en andere belangstellenden) graag wegwijs in deze manier van omgang met de bijbel.

Toen er een nieuwe cursusleider voor TVG gezocht werd heb ik zonder veel bedenktijd ja gezegd en hoop gaandeweg in deze taak te groeien. Voorlopig zal ik ook de colleges Nieuwe Testament voor de eerstejaars cursisten verzorgen. Daarbij beperk ik mij niet tot inleidingsvragen (wie schreef wat, wanneer en voor welke toehoorders) maar wil graag met de cursisten ontdekken hoe we tot een existentiële uitleg kunnen komen.

Naast theoloog ben ik ook vinoloog (opgeleid aan de wijnacademie) en de combinatie van beide disciplines geeft soms verrassende inzichten en smaakbelevingen. TVG cursisten die aan de laatste vervolgmodule (nu open colleges, dus toegankelijk voor iedereen) hebben meegedaan kunnen daarvan getuigen.