NIEUWE TESTAMENT

Docent

Marieke Pranger

Ik ben gestart in het basisonderwijs, later heb ik lesgegeven op een school voor Voortgezet Onderwijs in de vakken godsdienst en maatschappijleer.
Na de HBO Studie Theologie te Leeuwarden, ben ik als kerkelijk werker werkzaam geweest in de Gereformeerde Kerk te Veendam.
Vervolgens heb ik de studie Theologie aan de RUG voortgezet en ben daar afgestudeerd op het evangelie van Johannes.
Daarna ben ik bijna tien jaar predikant geweest van de PKN kerk te Harkstede.
Inmiddels ben ik met emeritaat, maar werk nog parttime in het pastoraat en ga regelmatig voor in vieringen.

Vak

Eerlijk gezegd spreek ik liever van het Tweede dan van het Nieuwe Testament.
Allereerst komen de inleidingsvragen van de vier evangelisten en (de brieven van) Paulus aan de orde.
Vervolgens gaan we aan de hand van diverse thema ‘s (bijv. ‘vrede’ en ‘Het Koninkrijk van God’) na wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de diverse bijbelschrijvers.
Wat is hun context, vanuit welke visie, met het oog op welke lezers schreven zij?
(Hoe) waren zij in gesprek met diverse filosofische of godsdienstige stromingen in hun tijd?
Wat is de relevantie voor zoekers en gelovigen van nu?
Vooroordelen t.a.v. Paulus komen aan de orde en we hopen, in gesprek met elkaar, te ontdekken of deze reëel zijn of ontmaskerd kunnen worden.
We maken gebruik van divers studiemateriaal, maar lezen ook recente publicaties over het Nieuwe/Tweede Testament.
Het gesprek over ethische, maatschappelijke en godsdienstige vragen van onze tijd gaan we daarbij niet uit de weg.