NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF nr 11
november 2021

Open Colleges Johann Sebastian Bach

Maandag 8 november 2021 was het de laatste avond van de serie Open Colleges over leven en werk van Johann Sebastian Bach. Het waren vier mooie avonden, afgesloten met een orgelconcert in de Magnuskerk in Anloo. De start ging moeizaam. Door een communicatiestoornis was de conciërge van het Willem Lodewijk Gynmnasium niet op de hoogte van het feit dat onze docent Theo van Beijeren gebruik zou maken van de beamer en geluidsinstallatie. Onmisbaar bij een college over muziek. Er moest geïmproviseerd worden en gelukkig had Theo zijn eigen geluidsinstallatie bij zich. Hoewel voor een grote zaal als de aula natuurlijk niet de beste oplossing.

Theo begon met vertellen, dat hij geen Bachkenner was, maar een Bachliefhebber. Door zijn boeiende manier van vertellen werd het een mooie avond, waarin het leven van Bach werd toegelicht. De tweede avond hadden we ondanks de belofte van het WLG helaas geen geluid, maar brachten de boxjes van Theo weer uitkomst. Gelukkig was conciërge Jurriaan wel in staat de beamer aan de praat te krijgen, Deze avond stonden de werken van Bach centraal. De derde avond ging over de invloed van Luther op Bach en hoe Bach zich verhield tot de dood. Technisch was alles nu in orde en konden de cursisten genieten van prachtige beelden en muziek van uitvoeringen van de werken van Bach. 

nov.2021

Na  afloop van iedere cursusavond kregen de cursisten via de mail een samenvatting van de gegeven les met linken naar de beluisterde muziekfragmenten. Zo kon ieder thuis alles nog eens rustig nalezen en beluisteren.concert

De laatste avond in de Magnuskerk was eigenlijk geen concert maar een leergang. Organist Doewe Kraster gaf ons theorie over allerlei vormen van composities zoals Rondo’s, Partita’s en Fuga’s. Op het kleine Freytagorgel speelde Doewe voorbeelden daarvan. Ook het grote Radeker-Garrelsorgel (leerlingen van Schnitger) werd door hem ten gehore gebracht. Tussendoor vertelde Theo ons in chronologische volgorde uit welke levensjaren en standplaatsen deze fragmenten stamden. In de sfeervolle kerk kwam deze serie colleges op waardige wijze tot een eind.

Open College Voorjaar 2022

Het geplande Open College voor het voorjaar heeft als thema: Joods leven in een niet-joodse omgeving. Docent is Lex van der Star, voorzitter van de Progressief Joods Gemeente Beth Hatsafon.  Vele cursisten van de driejarige cursus betreuren het, dat ze niet kunnen deelnemen aan de Open Colleges. Het bestuur beraadt zich of het mogelijk is de Open Colleges op een andere avond te organiseren. In ieder geval gaat de PR-commissie  ook voor de reguliere cursisten volgend voorjaar een extra activiteit organiseren.

De eerstejaarscursus is gestart op 25 oktober 2021

Voor de Oriëntatiecursus van drie avonden, waarin deelnemers kennis kunnen maken met de TVG-cursus, hadden zich 10 mensen opgegeven. Precies het aantal waar het bestuur graag mee wil starten. Helaas kwamen 2 deelnemers om verschillende redenen niet opdagen en na de cursus bleven nog 5 deelnemers over voor de driejarige cursus. Er meldden zich nog 2 liefhebbers aan en het bestuur besloot toch te starten met 7 deelnemers. En wonder boven wonder meldden zich achteraf toch nog 2 deelnemers, waardoor de groep nu uit 9 cursisten bestaat. Een unicum deed zich voor, want de laatste cursist, die zich aanmeldde is vergezeld van haar hond(je)!

Van het bestuur

Alle groepen hebben nu ook een vertegenwoordiger in het bestuur. Dat zijn voor de 3e jaars: Sjoerdtje Hiddema, voor de 2e jaars Hans Smit en voor de 1e jaars Martha Akkerman. Op vrijdag 7 januari 2022 is de eerstvolgende vergadering. Hopelijk gooit het Coronavirus geen roet in het eten en kunnen we met een grote groep bijeen zijn. Ook de PR-commissie heeft versterking gekregen: Maarten van Damme gaat daar een taak op zich nemen.

 

 

Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1