NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief TVG   2020-02

Open College voorjaar 2020  – voor dit college kan iedere belangstellende zich inschrijven
Onderwerp: Leven en theologie van Dietrich Bonhoeffer
Docent: Bert L. van der Woude 

Data:  9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april
Aanvang: 19.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen.
Kosten: € 40,- , (echt)paren betalen € 60,-

Opgave via het inschrijfformulier op de website: https://www.tvg-groningen.nl  of via: administratie@tvg-groningen.nl

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwa m aan het leven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Toen in maart 1943 een aanslag op het leven van Hitler mislukte werd Bonhoeffer samen met Hans von Dohnanyi op 5 april gearresteerd. Na twee jaar gevangenschap en nauwelijks één maand vóór de capitulatie van Duitsland werd Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg opgehangen. Zijn brieven uit de gevangenis maken nog steeds diepe indruk. Het gedicht ‘door goede machten trouw en stil omgeven’ (Lied 511 in het nieuwe Liedboek) stuurde Bonhoeffer mee in de voorlaatste brief aan zijn ouders.

In deze colleges volgen we zijn leven op de diverse plaatsen waar hij gestudeerd en gewerkt heeft en maken kennis met de belangrijkste thema’s uit zijn theologie. Veel van wat Bonhoeffer schreef wordt nu pas begrepen en heeft een hoge mate van actualiteit. Tijdens de colleges bekijken we (bewegende) beelden en lezen we een aantal kernteksten om het nadenken over het werk van deze bijzondere man op gang te brengen. 


Nieuwsbrief TVG   2020-01

Onderstaande activiteiten zijn alleen bedoeld voor de eerste-, tweede- en derdejaars cursisten.

2 februari 2020 Excursie Synagoge Folkingestraat

Op zondag 2 februari, kunnen de cursisten een rondleiding krijgen in de synagoge in de Folkingestraat. Wim Lammers , een TVG-cursist van het afgelopen jaar,  is daar vrijwilliger en bereid om tussen 14:30 en 16:30 uur een rondleiding te geven.  De cursisten maken  dan kennis met het gebouw en de Joodse gebruiken. Verder vertelt Wim  iets over de geschiedenis van de joden in Groningen Dit is een zeer boeiende excursie, die van harte wordt aanbevolen.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje wijn.
De kosten van de rondleiding worden door TVG betaald; de consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgave voor deze rondleiding bij : h.m.vdvelde@ziggo.nl.

Martinikerk

Goede Vrijdag 10 april 2020, Crucifixion

Op Goede Vrijdag 2020, te weten 10 april, vindt in de Martinikerk een uitvoering plaats van John Stainer’s Crucifixion. Het stuk wordt al ruim 15 jaar op deze locatie uitgevoerd en geniet grote populariteit. Stainer componeerde het stuk in de Anglicaanse sfeer, waarin hij opgroeide en waarmee hij als componist en organist een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de kerkmuziek. Hij werkte onder andere in Oxford en in de St. Paul’s Cathedral van Londen. The Crucifixion is eind 19e eeuw gecomponeerd in een poging om de gemeente actiever bij de Passieviering te betrekken, waarbij gebruik werd gemaakt van contemplatieve teksten en samenzang om dit te bereiken.

Vorig jaar gebruikte de huidige derdejaars groep deze gelegenheid om de cursus af te sluiten. Dit beviel zo  goed, dat besloten is, dit uit te breiden tot een gezamenlijke activiteit voor alle jaargroepen.
Wegens de grote populariteit zijn de (gratis!) kaarten voor het concert erg gewild. Geef je  tijdig op via het e-mailadres: h.m.vdvelde@ziggo.nl