NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief  9 juni 2021  

Slotavond voor cursisten, docenten en bestuursleden gewijzigd in 28 juni 2021
In onze vorige Nieuwsbrief werd de slotavond van dit seizoen aangekondigd voor 14 juni a.s.
Deze datum is verplaatst naar 28 juni a.s.  Deze avond is bedoeld voor cursisten, docenten en bestuur.
Wijzig deze datum dus in je agenda.

Nieuwbrief 9   
Nick Everts in het Stadsklooster te Groningen.

Het programma is grotendeels bekend. Zo zal voor de pauze Nick Everts, monastiek pionier, iets vertellen over het Stadsklooster in de Lutherse Kerk in Groningen. Na de pauze zal het duo Mja Mera optreden. Peter Rippen (accordeon) en Karin Heesen (viool en zang) zullen met hun Klezmer muziek zorgen voor een Joodse sfeer. De avond begint om 19.30 uur met koffie/thee en plaatkoek en in de pauze is er gelegenheid elkaar op 1,5 meter te ontmoeten met een hapje en een drankje. Een definitief programma wordt nog toegezonden.

Fysiek lesgeven is weer begonnen op 17 mei 2021
Van het WLG kreeg onze cursusleider Bert van der Woude op 12 mei bericht, dat we weer gebruik konden maken van de locatie op 17 mei 2021. Het online lesgeven is dus weer verleden tijd. Gert Jan Schaapman mocht dus weer op zijn karakteristieke wijze lesgeven  aan de eerstejaarsgroep met gebruikmaking van het schoolbord.  De tweedejaars kregen les in dogmatiek van Frits Praamsma. Het was vast heel fijn om elkaar na vier maanden weer in levende lijve te zien.

nieuwbrief juni 21

Open College Johann Sebastian Bach
De data van het Open College over J.S. Bach in het najaar zijn ook bekend. Op 27 september, 11 en 25 oktober 2021 vinden de lessen plaats in de aula van het WLG. Theo van Beijeren zal deze colleges verzorgen. Op 8 november 2021 zal dan het slot plaatsvinden in de Magnuskerk te Annen, waar Wim van de Laar muziek van Bach ten gehore zal brengen. Het adres is Kerkbrink 1, 9467 PH Anloo. De kosten van het college bedragen € 40,-, te voldoen na berichtgeving van het secretariaat. Als je je al hebt aangemeld en toch niet wil deelnemen, laat ons dat even weten via ons emailadres: administratie@tvg-groningen.nl
Aanmelden kan via de website www.tvg-groningen.nl

Ter opfrissing van het geheugen hier nog even de inhoud van het college
Bach weet met zijn muziek nog altijd veel mensen aan te spreken. Hoe komt dat? Wat is het ‘geheim’ van Bach?
In vier bijeenkomsten gaan we op zoek naar Bach als persoon en componist. We volgen zijn levensloop en carrière aan hoven en in kerken. Wat dreef hem, wat maakte hem zo goed en hoe zag zijn wereld eruit?
Uiteraard besteden we aandacht aan zijn oeuvre met zo nu en dan wat voorbeelden van zijn muziek. We gaan nader in op de wijze waarop Bach zijn ideeën heeft vormgegeven in die muziek.
Speciale aandacht zal er zijn voor de theologische achtergrond van Bach, waarin Luther een hoofdrol speelt, maar ook het piëtisme invloed heeft. En we gaan in op Bachs omgaan met sterven en dood, de thema’s waarbij hij zijn mooiste muziek heeft geschreven. Kan dat nog altijd troosten en zo ja, hoe komt dat? 

De vierde avond zal in het teken staan van Bach als organist. Wie hebben hem beïnvloed, waar is hij organist geweest en hoe zien zijn orgelcomposities eruit? Deze avond zal samen met organist Wim van der Laar (jr) uit Hoogezand worden ingevuld. 

Theo van Beijeren