NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief  27 maart  2021 logo tvg nieuwsbrief

Open College J.S. Bach uitgesteld naar het najaar
Op 24 februari j.l. besloot het bestuur in een Teams-vergadering bijeen, het Open College over het leven en werk van Johan Sebastiaan Bach, uit te stellen naar het najaar. De onzekerheden met betrekking tot de Coronamaatregelen gaven daartoe aanleiding. Achteraf een goede beslissing, zo liet een aantal cursisten en ook docent Theo van Beijeren ons weten.

Onlinelessen
Na een goede start door Bert L. van der Woude met Nieuwe Testament voor de eerstejaars en Filosofie door Bert Altena voor de tweedejaars was het de beurt aan Atze Landman met het vak Geloven in de Samenleving (GIDS1) en Michaël Kruiper met GIDS2 . Voor Atze was het een eerste kennismaking met de Zoomlessen en hij zag er in eerste instantie tegenop. Maar het is hem alles meegevallen, alleen in de laatste les waren er wat technische problemen. De lessen van Michaël Kruiper, ervaren in het onderwijs, werden door de tweedejaars interessant gevonden. Helaas lukte het Adri Spelt de les GIDS3 niet te geven, maar hij onderneemt een nieuwe poging op 29 maart.

Voor de eerstejaars staan nu de lessen Spiritualiteit op het programma. Docent Just van Es ziet het niet zitten zelf de verbindingen te leggen, dus Bert van der Woude en bestuurslid Ipe van der Deen nemen de hostfunctie op zich. Over de lessen Judaïca van Simon Bijl volgt nader bericht.

Nieuw rooster
Een aantal lessen in januari is vervallen. Deze gaan we inhalen op 10 , 17 , 31 mei en 7 juni. Er is een nieuw rooster gemaakt, dat inmiddels op de site is geplaatst.  We hopen natuurlijk, dat de lessen binnenkort weer in het Willem Lodewijk Gymnasium plaats kunnen vinden, maar de tekenen zijn op dit moment nog niet onverdeeld gunstig.

Slotavond voor cursisten, docenten en bestuursleden op 14 juni 2021
Traditiegetrouw sluiten we ons seizoen af met het uitreiken van de certificaten. Dit jaar is er echter geen derdejaarsgroep, die afzwaait en wordt het een slotavond met een enigszins ander karakter. Het bestuur beraadt zich nog  over de inhoud, maar gaat uit van een gezellige avond met een uiteraard verdiepende inhoud. Houd deze avond, dus vrij in je agenda, want het wordt de moeite waard!

Korte online cursussen via TVG Rotterdam
In januari volgde ik een online-cursus bij de TVG Rotterdam. Onder leiding van ds. Adri v.d. Wal heb ik me met ongeveer 30 andere cursisten drie dinsdagochtenden kunnen verdiepen in het boek Openbaringen.  Heel interessant en fijn om weer met de theologie bezig te zijn.  De coronacrisis biedt ons ook nieuwe, grensoverschrijdende mogelijkheden. Op 6, 13 en 20 april van 10.00 – 12.30 uur is er nog een korte onlinecursus over het thema: Jezus als levenskunstenaar/filosoof, gegeven door cultuurhistoricus dr. Jan de Bas. Aan bod komen de gedachten van de filosofen Erasmus, Pascal, Joep Dohmen, Kierkegard en Vincent van Gogh. De kosten zijn € 45,-. Meer informatie en opgeven via de website van TVG Rotterdam.   
Heleen van de Velde

Ervaringen van een eerstejaarscursist
Na de kerstvakantie kwam door de Coronacrisis een tijdelijk einde aan de eerstejaarsleergang van de TVG-cursus. Gelukkig echter wilde cursusleider Bert van der Woude voor de module Nieuwe testament, die eind januari zou starten, het experiment aan om dit via MS teams te gaan doen. Na 7 leerzame en inspirerende sessies, eerst van Bert en nu van Atze (met de module Geloof in de samenleving), kunnen we zeggen dat het experiment ook technisch gezien, ondanks wat gedoe af en toe met slechte verbindingen, browsers waarin de link voor de bijeenkomst niet werkt enz., redelijk geslaagd is. Tot nu toe zijn de technische problemen die we tegenkwamen uiteindelijk steeds overwonnen. Soms ging dat vanzelf (opeens was de verbinding weer beter), soms kwam het goed doordat degene die problemen had met inloggen net zo lang bleef proberen tot het lukte verbinding te krijgen. Uiteraard hebben fysieke bijeenkomsten onze voorkeur. Gelukkig kon dat voor de kerstvakantie wel zodat we elkaar niet alleen digitaal kennen. Voor ons blijkt de digitale vorm voor tijdelijk een prima alternatief om de huidige lockdown te overbruggen. Maar uiteraard hopen we dat op niet al te lange termijn, bijvoorbeeld na de derde golf in april, weer wat meer mogelijk is. Zodat we de kaars die aan het begin van iedere bijeenkomst wordt aangestoken, en elkaar weer in het echt kunnen zien.
Groeten, Maarten van Damme 

 

Vervelen tijdens de coronapandemie: niet nodig!
Mocht je met je tijd geen raad weten en nog wat verdiepende kennis op willen doen dan kun je een kijkje nemen op de website van PKN Winschoten, waar mooie artikelen zijn te vinden van de hand van Bert van der Woude over b.v. Luther. Ook de website van onze docent Bert Altena is lezenswaard, met name de boekbesprekingen.

 

 

 

Nieuwsbrief 07  februari 2021 logo tvg nieuwsbrief

TVG lessen voor het eerst online!

Op 1 februari 2021 kreeg TVG Groningen een primeur voor het noorden. Na TVG Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en IJsselland gingen onze lessen online. Waar TVG Assen, Buitenpost en Sneek tijdelijk de lessen hadden opgeschort hadden wij de eerste helft van het seizoen op 14 december 2020 nog in z’n geheel fysiek kunnen afwerken. Maar daarna werden we geconfronteerd met een nog strengere lockdown en ging het Willem Lodewijk Gymnasium weer op slot.

Eerstejaarsgroep

De eerstejaarsgroep heeft de eerste les Nieuwe Testament van onze cursusleider Bert van der Woude achter de rug. Alle negen cursisten logden in via het programma Teams. Van te voren hadden ze de lesstof al via de mail ontvangen. Voor deze Power Point presentatie geeft cursist Maarten van Damme Bert heel veel hulde! De onderwerpen voor de komende periode zijn: de taal en de totstandkoming van het NT, de evangeliën en de apostel Paulus.

Een van de cursisten, Janny Wegman, die met haar partner Johan de Boer de cursus volgt is blij, dat op deze manier de cursus doorgaat. Ze heeft al ervaring met Zoom-bijeenkomsten en vindt het prettig de groep te kunnen zien. Wel mist ze enigszins de dynamiek van en de interactie in de groep. Johan en zij hebben een verschillende visie en volgen beide hun eigen pad. Dat betekent niet dat er geen gesprekstof tussen hen is, want de cursus is interessant. Kortom zij vond deze eerste les een goede ervaring.

Tweedejaarsgroep

De tweedejaarscursisten hadden het vak Filosofie door Bert Altena op het rooster. Bert gaf les via Zoom. Ook hij had van te voren een presentatie via de mail gestuurd. Sommige cursisten hadden geen beeld, maar allen waren blij dat er weer wat werd georganiseerd. Na de theorie was er voldoende gelegenheid vragen te stellen.

Sjoerdje Hiddema, een cursist, die nog geen ervaring had met online lessen, was wel even nerveus of het haar zou lukken in te loggen. Maar het bleek allemaal heel eenvoudig de link aan te klikken en binnen te komen. Ze vond het heel fijn weer les te krijgen, maar ervoer de schermervaring toch wel als spannend en een beetje vermoeiend.

Kortom iedereen is blij met deze voortgang en nu is het afwachten hoelang deze periode gaat duren.

Open College Johann Sebastian Bach

Het Open College over J.S. Bach is uitgesteld naar 22 en 29 maart , 12 en 19 april 2021. We wachten in spanning af of dit college door kan gaan, want het is gepland in de aula van het WLG en het afsluitende concert  in de kerk in de Magnuskerk te Anloo. Er hebben zich tot nu toe 19 cursisten gemeld.
Meer informatie over dit college op onze website: www.tvg-groningen.nl.

 

 

 

Nieuwsbrief 06   januari  2o21 logo tvg nieuwsbrief

Open College over Johann Sebastian Bach, voorjaar 2021

Na bijna een jaar van stilstand door de uitbraak van het coronavirus heeft het bestuur besloten in het voorjaar van 2021 weer een Open College te organiseren. Het doet ons plezier dat Bachkenner ds. Theo van Beijeren, predikant te Roden, bereid is gevonden vier avonden te doceren over leven en werk van Johan Sebastiaan Bach. Het is de bedoeling de vierde avond af te sluiten met zijn orgelmuziek door Wim van der Laan jr. uit Hoogezand. De locatie van het orgelconcert op 19 april is Magnuskerk te Anloo.

Voor dit college hebben wij de aula van het Willem Lodewijk College gehuurd, waar alle mogelijkheden zijn om op een afstand van 1,5 meter dertig cursisten te ontvangen.

Wanneer:            22 en 29 maart, 12 en 19 april 2021.
Locatie:               Willem Lodewijk Gymnasium  Groningen en Magnuskerk te Anloo
Tijd:                      19.30 – 22.00 uur
Kosten:                € 40,–
Docenten:           Theo van Beijeren en organist Wim van der Laar jr.

Je kunt je aanmelden via het inschrijvingsformulier (onder de tab inschrijven) op de website

 

Een korte inhoud van het college:

Bach weet met zijn muziek nog altijd veel mensen aan te spreken. Hoe komt dat? Wat is het ‘geheim’ van Bach?
In vier bijeenkomsten gaan we op zoek naar Bach als persoon en componist. We volgen zijn levensloop en carrière aan hoven en in kerken. Wat dreef hem, wat maakte hem zo goed en hoe zag zijn wereld eruit?
Uiteraard besteden we aandacht aan zijn oeuvre met zo nu en dan voorbeelden van zijn muziek. We gaan nader in op de wijze waarop Bach zijn ideeën heeft vormgegeven in die muziek.
Speciale aandacht zal er zijn voor de theologische achtergrond van Bach, waarin Luther een hoofdrol speelt, maar waarin ook het piëtisme invloed heeft. En we gaan in op Bachs omgaan met sterven en dood, de thema’s waarover hij zijn mooiste muziek heeft geschreven. Kan dat nog altijd troosten en zo ja, hoe komt dat?
De vierde avond zal in het teken staan van Bach als organist. Wie hebben hem beïnvloed, waar is hij organist geweest en hoe zien zijn orgelcomposities eruit? Deze avond zal samen met organist Wim van der Laar (jr) uit Hoogezand worden ingevuld.

Theo van Beijeren

 

 

Nieuwsbrief 05   september 2020 logo tvg nieuwsbrief

We zijn weer gestart!

Na het stopzetten van de lessen in verband met de Coronamaatregelen werd het stil rond de cursus TVG. Ook kwam er geen nieuwsbrief uit, omdat er teveel onzekerheden waren omtrent de mogelijkheden de lessen in september te hervatten. Op 13 augustus 2020 kwam het bestuur weer voor het eerst bij elkaar, werden er knopen doorgehakt en besloten in september weer te starten (uiteraard met inachtneming van de voorschriften van het RIVM). Op 14 september beginnen de lessen voor de tweedejaarsgroep weer. Allen weer van harte welkom op deze avond, waarin het vak Kerkgeschiedenis op het rooster staat.

Afscheid derdejaars cursisten en certificaatuitreiking

Maandag 7 september jl. hadden we een mooie avond in de aula van het Willem Lodewijk Gymnasium. Bij binnenkomst stond bij onze vaste conciërge Julian de koffie en thee klaar en in de zaal een stuk heerlijke appelplaatkoek met slagroom. Het was fijn voor de cursisten, docenten en leden van het bestuur elkaar weer te ontmoeten.

slotavond 3e jaars
slotavond 3e jaars

Onze cursusleider Bert van der Woude opende de avond door te memoreren hoe in maart de cursus plotseling tot stilstand kwam. Hij had net één les in het Open College over Dietrich Bonhoeffer gegeven toen de Corona toesloeg. Gelukkig konden de drie overige colleges nog via de kerkomroep worden gegeven. Van de reguliere lessen werd ook nog dogmatiek digitaal gegeven aan de derdejaars. De overige lessen gingen helaas niet door. Bert sloot af met het draaien van een Rondo van Beethoven, dit in verband met het Beethovenjaar. Tevens legde hij daarmee de link met Bonhoeffer, die zelf een verdienstelijk pianist was geweest. Met zijn broer en zussen had hij indertijd in een kwartet dit stuk van Beethoven ook gespeeld.

Daarna kwamen de oud-cursisten aan het woord. Ieder had een persoonlijk verhaal te vertellen over de ervaringen met de cursus in de afgelopen drie jaar. Unaniem prezen ze de inhoud en de veelzijdigheid van de cursus. Medecursisten en docenten werden hartelijk bedankt.

certificaat-ondertekening
certificaatondertekening

 

Onze vorige cursusleider Atze Landman hield op de zijn eigen enthousiaste wijze nog een pleidooi voor onze mooie cursus en toen was het tijd de certificaten uit te reiken. Iedereen kreeg behalve het certificaat een witte roos en een boekje van Bonhoeffer uit handen van Bert en Heleen uitgereikt. Daarmee was het officiële gedeelte afgelopen en konden we naar de tafel waar Bert en zijn vrouw Hilda de frisdrank, het sap en de wijn klaar hadden staan.  

Dat de wijn voortreffelijk was is geen wonder, want de keus was bij Bert, die vinoloog is, uiteraard in goede handen.
Het maakte de tongen los en op 1,5 meter afstand werd het een heel geanimeerde afsluiting.

napraten
napraten

 afgezwaaide 3e-jaars 2020   De inmiddels afgezwaaide 3e-jaars.

 

Promotie van de cursus TVG
In opdracht van het bestuur is gewerkt aan een ander uiterlijk van onze website en als alles goed gaat wordt deze op 11 september a.s. gelanceerd. Neem eens een kijkje en ga ook eens naar onze facebookpagina (Theologische Verdieping Groningen), waar behalve de informatie over de cursus ook andere interessante items staan vermeld, die voor cursisten de moeite waard zijn gedeeld en geliket te worden. Om kennis te nemen met hoe het bij andere cursusplaatsenTVG in het land toegaat is er afgelopen maart vanuit de landelijke Ondersteuningscommissie een nieuwe website ontwikkeld: www.tvg-algemeen.nl.

Oriëntatiecursus
Er is al een aantal aanmeldingen binnen voor de Oriëntatiecursus en de informatieavond op 14 september 2020 moet nog komen.

De cursus vindt plaats op 21 en 28 september en 5 oktober 2020.

Activiteiten
In verband met Corona kunnen we op dit moment helaas geen extra activiteiten organiseren. Wel hopen in het voorjaar een Open College te organiseren over de muziek van J.S. Bach.

 

Recept appelplaatkoek van Heleen (op veler verzoek)

Ingrediënten: 500 gram zelfrijzend bakmeel, 500 gram bruine suiker en 250 gram haverzemelen.
Roer deze ingrediënten goed door elkaar en voeg er dan 400 gram gesmolten boter door.
Druk ¾ van deze massa op een beboterd bakblik.
Rasp 1,5 kg. appels en verdeel deze eroverheen. Bestrooi de appels met kaneel.
Kruimel de rest van het deeg over het geheel en druk goed aan.
Eventueel kun je nog amandelschilfers en/of rozijnen toevoegen. 
Verwarm de oven 15 minuten voor op de hoogste stand. Daarna 1 uur bakken op 170 graden.
Smaakt koud of warm heerlijk met eventueel poedersuiker of slagroom.

    —————————————————————————————————————————-

           CURSUSINFORMATIE

cursusflyer pg 1

cursusflyer pg 2