NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 20
mei 2024

Slotavond 27 mei 2024 

Het cursusjaar 2023-2024 is ten einde. De afzwaaiende 3e-jaarscuristen kregen hun certificaat door cursusleider Bert van der Woude uitgereikt. Dit gebeurde in hun laatste les op 13 mei in het Willem Lodewijk Gymnasium.

De slotavond op 27 mei werd georganiseerd nieuwsbrief 20-1
door de 3e jaars Annemieke Boomstra en
Martha Akkerman.Zij hadden de zaal van het Kerkenheem in Noorddijk mooi versierd met slingers, bloemen, kaarsjes en kleedjes op de tafels. Om half 8 druppelden de cursisten binnen en kon ieder genieten van de heerlijke traktatie met het logo van TVG.
Marijke Diesemer had voor alle docenten een mooie roos meegebracht. Met heel veel dank voor de lessen, waarvan de cursisten week in week uit van hadden genoten.

nieuwsbrief 20Bert had een leuke quiz voorbereid, die soms tot hilariteit leidde. De categorieën waren: Oude Testament, Nieuwe Testament, Filosofie en Religieuze Kunst. De laatste ronde: het herkennen van geluidsfragmenten van religieuze muziek moest wegens tijdgebrek helaas geschrapt worden.

 

Afscheid
Terwijl Bert de punten telde werd afscheid genomen van Truus Schoonhoven, die sinds 2020 webmaster van onze cursus is. Als dank voor het werk dat ze heeft gedaan kreeg ze het boek “de Omwenteling” van Suzanna Jansen. 

 

Ook werd afscheid genomen van Judith Groot Zevert, die afgelopen jaar docente Ethiek was. Zij kreeg van Bert het boek “Het leven loslaten” van Cathelijne Verboeket-Crul.

 

Bloemen gingen met woorden van dank naar Martha Akkerman en Heleen van de Velde. De avond werd besloten met het bekend maken van de winnende groep en het verwonderde niemand dat dat de groep was met docente Judith.

 

Emeritaat Frits Praamsmanieuwsbrief 20-2

Op 26 mei nam onze docent Frits Praamsma afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente Hoogezand. Hij bereikte zijn emeritaat.

Het was een mooie dienst in een hele volle kerk. Frits en zijn vrouw Jac. zijn 10 jaar als predikantsechtpaar in dienst geweest van de gemeente en maakten de fusie mee van de Gereformeerde en de Hervormde kerk van Hoogezand  in 2018.

De preek ging over drie lezingen uit Prediker, Mattheus en de brief aan de Korintiërs.
Het was prachtig hoe Frits deze drie teksten met elkaar verbond, waarbij het woord drie-eenheid steeds terugkwam.

Na de dienst waren er uiteraard toespraken. Die van Jac. was hilarisch. Zij noemde de dienst geen afscheids-  maar een overstapviering. Frits stapt over van buitenshuis werkende man naar huisman en de attributen, die hij daarvoor nodig had werden hem aangeboden.

Namens TVG was Heleen van de Velde aanwezig en zij bood Frits een boekenbon aan.

De dienst is nog te beluisteren en te bekijken op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2294/events/recording/171671040002294

 

Nieuwe opzet 

Zoals eerder aangekondigd beraadt het bestuur zich op een andere opzet voor onze 3-jarige cursus. Bestuur en docenten kwamen daartoe bijeen in Kerkenheem op 16 mei. Na uitleg door Bert van der Woude over de opties besloot men om volgend seizoen de volgende cursussen te starten:

De 3e– jaarscursus verloopt volgens de gewone gang van zaken. Cursisten volgen het hele jaar 25 lessen en sluiten de cursus af met de uitreiking van het certificaat.

Er komt een 1e-jaarscursus. Over de naam van deze cursus wordt nog nagedacht.

Naast deze 2 cursussen wordt een programma ontwikkeld van 5 themablokken van elke 4 of 5 lessen. Er komt een studiegids(je) waarin de docenten hun cursus presenteren.

In afwachting van de deelname aan deze cursussen, worden er komend seizoen geen Open Colleges georganiseerd. De  themablokken zullen in deze behoefte voorzien omdat iedere docent zijn eigen thema kiest, thema’s die niet aan de orde zijn gekomen in de reguliere cursus.

De werving en publiciteit van dit aanbod komt in handen van een nieuw gevormde PR-commissie waarin Marijke Diesemer, Anna Yedema, Fokko Oldenhuis, Reinder de Jager en Heleen van de Velde zitting hebben.

 

Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie, en hoopt jullie in september uitgerust en verfrist weer op een van de cursussen te ontmoeten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier vindt u eerdere nieuwsbrieven