OUDE TESTAMENT

Docent

Atze Landman

Ik ben afkomstig uit een dorpje in Friesland en heb gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Met zeer veel genoegen heb ik gestudeerd, als een uitgeknepen spons mij volzuigend om te willen weten.
Naast het doctoraal theologie heb ik ook een kandidaats Semitische Talen behaald en deels filosofie.
Mijn loopbaan als predikant is 1990 in Delfzijl begonnen.  Van 2011 tot mijn emeritaat in 2019 ben ik met veel plezier predikant in Grijpskerk geweest.

Vak

Met bijzonder veel interesse probeer ik de achtergrond van de bijbel te onderzoeken. Ik merk dat hoe meer je te weten komt, hoe ruimer het kader wordt, waarin je de teksten kunt lezen. En bovendien het wordt ook des te betekenisvoller.
Het doel van mijn lessen is om achtergrond te geven, om te laten zien dat meer kennis van zaken je focus doet verschuiven in gelovigheid. Het gaat minder om de letter en meer om de zeggingskracht, de betekenis van de tekst.
Tal van vermeende gedachten, ideeën of opvattingen over het Oude Testament, zoals dat het een boek is dat geen betekenis meer heeft, dat ouderwets is, dat alleen maar over oorlog gaat en een wrede God beschrijft, zou ik willen bestrijden.  Dergelijke ‘opvattingen’ komen terloops wel ter sprake.
Wat mij zelf het meest aanspreekt zijn de profeten die denken, leven en profeteren vanuit een opvatting van gerechtigheid die ik zeker zal uitleggen en toelichten. Voor hen hèt fundament van profetie. Het zal ons helpen profetieën op een goede manier te verstaan.