SPIRITUALITEIT

Docent

Just van Es
Just van Es

Godsdienstfilosoof. Was docent in Amsterdam, Kampen en in Indonesië.

Werkte als ziekenhuispredikant in Heemstede, vertrouwenspersoon in de Heldringstichtingen in Zetten, directeur van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en als predikant in Wassenaar. Woont sinds zijn emeritaat tussen Zandeweer en Doodstil.

Schreef over metaforie (proefschrift) en ironie in religieuze taal. Zijn laatste boek is: Weg uit het moeten; religie als verstrikking en ontknoping.

Vak

Nog niet zo heel lang geleden kwam het vak spiritualiteit in een protestants theologisch curriculum niet voor. Nu wel. Wat is er veranderd in de manier waarop we aankijken tegen religiositeit?

In elk geval is er meer behoefte aan en meer ruimte gekomen voor geloof als een beoefening waarin niet alleen het verstand, maar ook het lijf, de zintuigen, hart en ziel een rol spelen. Geloven is een activiteit, altijd van de hele persoon, en een heel persoonlijke.

In de lessen bezinnen we ons hierop aan de hand van teksten, met name van mystici als Eckhart, Etty Hillesum, e.a., we gaan op zoek naar de mystieke kanten van Paulus, de Psalmen en de Prediker; maar we kijken ook over de grenzen van onze eigen traditie heen of er daarbuiten schatten te vinden zijn, die ons op onze zoektocht kunnen helpen.