VAKKEN

Oriëntatiecursus

Wil je je oriënteren of de cursus iets voor je is, dan is er de mogelijkheid van een vrijblijvende kennismaking. Deze oriëntatie vindt plaats op 30 september, 7 en 14 oktober 2019. In drie avonden maak je kennis met zes vakken en 5 docenten. De vakken die de revue passeren zijn: Oude Testament, Nieuwe Testament, Geloofsvragen/Dogmatiek, Kerkgeschiedenis, Filosofie en Geloven in de samenleving.

1e jaar

Het eerste jaar loopt van 28 oktober 2019 tot en met 14 april 2020. Je gaat je dan verder verdiepen in de vakken uit de oriëntatiecursus (zie hieronder). Daar komt nog bij Spiritualiteit. Deze module beslaat 22 lessen. Overzicht van de lesstof vind je bij betreffende vakken.

2e jaar

In dit jaar komen er nieuwe vakken bij: Ethiek, Islam of Godsdienstsociologie. Overzicht van de lesstof vind je bij betreffende vakken.

3e jaar

Behalve verdere verdieping in de vakken van de voorgaande modules wordt het Jodendom en Godsdienst Psychologie behandeld.

Open Lessen (voorheen Vervolgcursus)

Dit jaar wordt de vervolgcursus vervangen door open lessen in het najaar.
Deze  (korte) serie lessen heeft als onderwerp: Spiritualiteit en Natuur.
De docent is Just van Es.  Dat worden weer boeiende avonden!

Inschrijven

Heb je zin gekregen om je verder te verdiepen, dan kan je je hier inschrijven.
Kijk hier voor de kosten.