VAKKEN

Oriëntatiecursus

Wil je je oriënteren of de cursus iets voor je is, dan is er de mogelijkheid van een vrijblijvende kennismaking. Deze oriëntatie vindt plaats op 21 en 28 september en 5 oktober 2020. In drie avonden maak je kennis met zes vakken en 5 docenten. De vakken die de revue passeren zijn: Oude Testament, Nieuwe Testament, Geloofsvragen/Dogmatiek, Kerkgeschiedenis, Filosofie en Geloven in de samenleving.

1e jaar

Het eerste jaar loopt van 19 oktober 2020 tot en met 26 april 2021. Je gaat je dan verder verdiepen in de vakken uit de oriëntatiecursus (zie hierboven). Daar komt nog bij Spiritualiteit. Deze module beslaat 22 lessen. Overzicht van de lesstof vind je bij betreffende vakken.

2e jaar

In dit jaar komen er nieuwe vakken bij: Ethiek, Islam of Godsdienstsociologie. Overzicht van de lesstof vind je bij betreffende vakken.

3e jaar

Behalve verdere verdieping in de vakken van de voorgaande modules wordt het Jodendom en Godsdienst Psychologie behandeld.

Open Colleges (voorheen Vervolgcursus)

Met ingang van dit cursusjaar wordt de vervolgcursus  vervangen door Open Colleges. Dit betekent, dat deze colleges niet alleen openstaan voor oud-cursisten, maar voor iedereen.
Zowel in het najaar als in het voorjaar zal een serie lessen over een speciaal onderwerp te volgen zijn.

Inschrijven

Heb je zin gekregen om je verder te verdiepen, dan kan je je hier inschrijven.
Kijk hier voor de kosten.