ETHIEK

Docent

Henk van der Spoel

Vak

Binnen de ethiek staat, kort gezegd, de volgende vraag centraal: wat is het goede om te doen? Een vraag die al eeuwenlang de gemoederen van de mensheid bezighoudt. Tot de dag van vandaag: elke dag worden we geconfronteerd met grote -maar ook alledaagse- ethische dilemma’s die om een antwoord vragen. Het antwoord op zulke vragen is voor ieder mens verschillend en afhankelijk van iemands achtergrond, persoonlijke omgeving en levensovertuiging. We zullen tijdens de cursus dan ook veel met elkaar in gesprek gaan en onze opvattingen over ‘het goede leven’ met elkaar uitwisselen. Verder komen tijdens de cursus de verschillende basisbegrippen uit de ethiek aan bod, evenals de belangrijkste ethische theorieën en morele tradities. In het bijzonder staan we stil bij de verhouding tussen ethiek en religie. We sluiten de cursus af door met elkaar een moreel beraad te houden over een casus uit de praktijk.