OPEN COLLEGES

Open college voorjaar 2023

Vier Open Colleges over Lev Tolstoj, de profeet die monddood werd gemaakt.
De colleges worden gegeven op 6, 13, 20 en 27 maart 2023

Open College 2023 maart

In deze tijd van oorlog in de Oekraïne komt  de schrijver, theoloog, filosoof Lev Tolstoj weer in de belangstelling. Een man die in Rusland geweldloosheid heeft gepredikt en de weg naar het Koninkrijk Gods op aarde heeft gewezen. Na een decadent leven en deelname aan de Krimoorlog werd hij de wereldberoemde auteur van Oorlog en Vrede en Anna Karenina. Rond zijn vijftigste levensjaar raakte hij in een diepe depressie. Daar kwam hij pas uit toen de betekenis van de Bergrede tot hem doordrong en zijn missie hem duidelijk werd.

Open Coll. Tolstoj

Sieuwert Haverhoek, vertaler van alle in Rusland verboden werken van Tolstoj neemt ons op vier avonden mee naar de wereld van Lev Tolstoj, de Russische ziel en de theologie van deze indrukwekkende figuur. De boeken die Tolstoj schreef na zijn ‘bekering’ werden door de Russische overheid en kerk verboden en als ‘staatsgevaarlijk en geloof ondermijnend’ beschouwd. Zo werd Tolstoj in eigen land monddood gemaakt en bleef zijn visie onbekend bij Poetin en het Russische volk.

U krijgt op de eerste avond Haverhoeks boek  ‘Verboden werken van Lev Tolstoj’,  op de tweede avond ‘Wat ik geloof’.  Er is volop gelegenheid voor vragen en levendige discussie over de opvattingen van Tolstoj.

De volgende thema’s komen aan de orde:

6 maart 2023: Levensloop voor en na de bekering. Lees Wikipedia over Tolstoj.
13 maart 2023: Kritiek op Kerk en Staat en uitleg van de Bergrede (Wat ik geloof)
20 maart 2023: Gedachten over God en religie en deugdenleer.
27 maart 2023: Invloed van Tolstoj in Nederland en christelijke anarchie.

Alle gegevens over dit Open College op een rijtje:

Data:              maandag 6, 13, 20 en 27 maart 2023
Plaats:            Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen
Tijd:               19.30 – 21.45 uur
Kosten:          € 40,-  incl. boekjes
Docent:          Sieuwert Haverhoek

Aanmelden:  via het aanmeldingsformulier op de website van Theologische Verdieping Groningen: www.tvg-groningen.nl of via ons e-mailadres: administratie@tvg-groningen.nl