OPEN COLLEGES

Januari  en Februari 2021

Open College 2021
J.S. Bach

Onderwerp:  Johan Sebastiaan Bach.

Docent :  Theo van Beieren

Data :  11 januari, 25 januari, 8 februari en 15 februari.
Plaats:   de eerste 3 avonden in het Willem Lodewijk gymnasium
               de vierde avond  een orgelconcert op een andere locatie.
Tijd: van 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 40,– voor de vier avonden.

Verzoek om het lesgeld voor de start van de cursus te storten  op rekening:

NL80 INGB 0003 8454 06 t.n.v. Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Groningen
onder vermelding van Open Colleges Bach.

 

Voorjaar 2020
Onderwerp: Leven en theologie van Dietrich Bonhoeffer

bijvoegen nieuwsbrief 2 2020

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan het leven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Toen in maart 1943 een aanslag op het leven van Hitler mislukte werd Bonhoeffer samen met Hans von Dohnanyi op 5 april gearresteerd. Na twee jaar gevangenschap en nauwelijks één maand vóór de capitulatie van Duitsland werd Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg opgehangen. Zijn brieven uit de gevangenis maken nog steeds diepe indruk. Het gedicht ‘door goede machten trouw en stil omgeven’ (Lied 511 in het nieuwe Liedboek) stuurde Bonhoeffer mee in de voorlaatste brief aan zijn ouders.

In deze colleges volgen we zijn leven op de diverse plaatsen waar hij gestudeerd en gewerkt heeft en maken kennis met de belangrijkste thema’s uit zijn theologie. Veel van wat Bonhoeffer schreef wordt nu pas begrepen en heeft een hoge mate van actualiteit. Tijdens de colleges bekijken we (bewegende) beelden en lezen we een aantal kernteksten om het nadenken over het werk van deze bijzondere man op gang te brengen.

In verband met het corona-virus  is ook het Willem Lodewijk Gymnasium gesloten,  maar:

voor het Open College is inmiddels een oplossing gevonden!
Bert van der Woude zet de colleges voort in de Venne Kerk in Winschoten via de link www.kerkomroep.nl.
Deze colleges zijn live te beluisteren via laptop of tablet op 23 maart, 6 en 20 april om 19.30 uur.
Ook later zijn deze colleges terug te luisteren. Bezoek ook vooral de site van www.pg-winschoten.nl.
Daar is een serie artikelen van de hand van Bert van der Woude gestart over Dietrich Bonhoeffer.
De moeite waard ook voor de reguliere cursisten.

Voor dit college kan iedere belangstellende inschrijven

Opgave via het inschrijfformulier of via: administratie@tvg-groningen.nl

Data: 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april
Docent: ds. Bert L. van der Woude
Plaats: Willem Lodewijk Gymnasium lokaal – lokaal 1.6
Tijd: van 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 40,– voor de vier avonden.

graag voldoen voor 1 maart 2020 op rekening:

NL80 INGB 0003 8454 06 t.n.v. Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Groningen