OPEN COLLEGES

Open college najaar 2022

Open college najaar 2022
Open College

Open College ‘Theologie en Kunst’ start op 19 september 2022

Dit najaar organiseert Theologische Verdieping Groningen (TVG) weer een interessant Open College. Dr. Jan L. de Jong, universitair docent Vroeg Moderne kunst aan de Rijksuniversiteit neemt ons mee in het thema “Christelijke theologie en Kerkelijke kunst in West Europa”.

In deze serie lezingen zullen we kunstwerken bekijken in samenhang met de zich ontwikkelende theologie in de eerste eeuwen van het Christendom. Daarbij komen vragen aan de orde die nog steeds zinvol en actueel zijn, zoals: kunnen ‘beelden’ een verklaring en/of verrijking van de Bijbeltekst bieden en kunnen zij helpen de beleving van het geloof te verdiepen? Is het daarvoor noodzakelijk dat kerkelijke afbeeldingen ‘kunstwerken’ zijn? Wat is het effect als kerkelijke afbeeldingen niet meer in een kerk maar in een museum worden tentoongesteld?

Jan L. de Jong

Data:    19 en 26 september, 3 en 10 oktober 2022

Plaats:  Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen

Tijd:     19.30 – 22.00 uur

Kosten: € 40,-

Docent: dr. Jan L. de Jong