OPEN COLLEGES

Open college  najaar  2021

Onderwerp:  Johan Sebastian Bach.

Docent :         Theo van Beijeren

Data :                27 september, 11 en 25 oktober en 8 november 2021         

Plaats:              de eerste 3 avonden in het Willem Lodewijk gymnasium
                            de vierde avond  een orgelconcert in de Magnuskerk te Anloo
Tijd:                  19.30 – 22.00 uur

 

Bach weet met zijn muziek nog altijd veel mensen aan te spreken. Hoe komt dat? Wat is het ‘geheim’ van Bach?

In vier bijeenkomsten gaan we op zoek naar Bach als persoon en componist. We volgen zijn levensloop en carrière aan hoven en in kerken. Wat dreef hem, wat maakte hem zo goed en hoe zag zijn wereld eruit?
Uiteraard besteden we aandacht aan zijn oeuvre met zo nu en dan wat voorbeelden van zijn muziek. We gaan nader in op de wijze waarop Bach zijn ideeën heeft vormgegeven in die muziek.
Speciale aandacht zal er zijn voor de theologische achtergrond van Bach, waarin Luther een hoofdrol speelt, maar ook het piëtisme invloed heeft. En we gaan in op Bachs omgaan met sterven en dood, de thema’s waarbij hij zijn mooiste muziek heeft geschreven. Kan dat nog altijd troosten en zo ja, hoe komt dat?
De vierde avond zal in het teken staan van Bach als organist. Wie hebben hem beïnvloed, waar is hij organist geweest en hoe zien zijn orgelcomposities eruit? Deze avond zal samen met organist Wim van der Laar (jr) uit Hoogezand worden ingevuld.

Theo van Beijeren

Kosten: € 40,– voor de vier avonden. Verzoek om het lesgeld voor de start van de cursus te storten  op rekening:

NL80 INGB 0003 8454 06 t.n.v. Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Groningen
onder vermelding van Open Colleges Bach.

 

Voorjaar 2020
Onderwerp: Leven en theologie van Dietrich Bonhoeffer

bijvoegen nieuwsbrief 2 2020

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan het leven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Toen in maart 1943 een aanslag op het leven van Hitler mislukte werd Bonhoeffer samen met Hans von Dohnanyi op 5 april gearresteerd. Na twee jaar gevangenschap en nauwelijks één maand vóór de capitulatie van Duitsland werd Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg opgehangen. Zijn brieven uit de gevangenis maken nog steeds diepe indruk. Het gedicht ‘door goede machten trouw en stil omgeven’ (Lied 511 in het nieuwe Liedboek) stuurde Bonhoeffer mee in de voorlaatste brief aan zijn ouders.

In deze colleges volgen we zijn leven op de diverse plaatsen waar hij gestudeerd en gewerkt heeft en maken kennis met de belangrijkste thema’s uit zijn theologie. Veel van wat Bonhoeffer schreef wordt nu pas begrepen en heeft een hoge mate van actualiteit. Tijdens de colleges bekijken we (bewegende) beelden en lezen we een aantal kernteksten om het nadenken over het werk van deze bijzondere man op gang te brengen.

In verband met het corona-virus  is ook het Willem Lodewijk Gymnasium gesloten,  maar:

voor het Open College is inmiddels een oplossing gevonden!
Bert van der Woude zet de colleges voort in de Venne Kerk in Winschoten via de link www.kerkomroep.nl.
Deze colleges zijn live te beluisteren via laptop of tablet op 23 maart, 6 en 20 april om 19.30 uur.
Ook later zijn deze colleges terug te luisteren. Bezoek ook vooral de site van www.pg-winschoten.nl.
Daar is een serie artikelen van de hand van Bert van der Woude gestart over Dietrich Bonhoeffer.
De moeite waard ook voor de reguliere cursisten.

Voor dit college kan iedere belangstellende inschrijven

Opgave via het inschrijfformulier of via: administratie@tvg-groningen.nl

Data: 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april
Docent: ds. Bert L. van der Woude
Plaats: Willem Lodewijk Gymnasium lokaal – lokaal 1.6
Tijd: van 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 40,– voor de vier avonden.

graag voldoen voor 1 maart 2020 op rekening:

NL80 INGB 0003 8454 06 t.n.v. Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Groningen