OPEN COLLEGES

Open college begin 2024

TVG organiseert twee Open Colleges over het Israëlisch-Palestijns conflict.

Door Erik Ader op 29 januari en 12 februari 2024

In twee college-avonden zal Erik Ader ingaan op een pijnlijk actueel onderwerp: het Israëlisch-Palestijns conflict.

Open college voorjaar 2024Hij zal om te beginnen de mythes over dit conflict confronteren met de feiten. Hij maakt daarbij gebruik van het onderzoekswerk dat zijn neerslag vond in zijn boek “Kinderen van Amalek”, dat in mei 2023 verscheen.

Ook zal hij ingaan op theologische kwesties die rond dit conflict spelen in protestants Nederland en op de vraag wat nou eigenlijk wel en niet antisemitisch is.

Hij zal inzicht geven in de achtergronden van zijn betrokkenheid bij dit conflict, zoals ook beschreven in zijn eerder verschenen boek “Oorlogen & oceanen”.

Open College 2024Erik Ader is de zoon van ouders die zich tijdens de bezetting onderscheidden door grootschalige hulp aan joodse landgenoten. Zijn vader overleefde dat verzet niet. Hun naam is in Groningen welbekend, zeker onder ouderen en in kerkelijke kring.

Door het verzetsverleden van zijn ouders raakte Ader geïnteresseerd in Israël en ontdekte hij al vroeg dat het ontstaan van die Staat ook een keerzijde heeft. Vanaf dat moment is hij zich gaan verdiepen in het conflict. Een plaatsing als diplomaat in de regio in de jaren 80 hielp daarbij zeer, net als uitgebreide literatuurstudie en vele latere reizen naar Israël en Palestina. Daar voerde hij ook gesprekken met oud-onderduikers van zijn ouders en stuitte hij op misbruik van zijn vaders naam om etnische zuiveringen door Israël toe te dekken.

Zijn diplomatieke loopbaan voerde Erik Ader naar vier continenten, de laatste decennia als ambassadeur. Na zijn pensionering keerde hij terug naar zijn geboortegrond Groningen en schrijft hij boeken.

Data:                maandag 29 januari en 12 februari 2024
Plaats:             Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen
Tijd:                  19.30 – 21.45 uur
Kosten:           € 25,–
Docent:           Erik Ader

Aanmelden: via het aanmeldingsformulier op de website www.tvg-groningen.nl of via ons emailadres:                            administratie@tvg-groningen.nl

 

 

Open college najaar 2023

Open Colleges over ‘Gods tegenwoordigheid
ervaren in mystieke teksten’                                                    

door Lucas J. Tiesinga start op 30 oktober 2023

De Duitse theoloog en jezuïet Karl Rahner beweerde in de vorige eeuw dat de christen van de toekomst een mysticus zal zijn of hij zal helemaal niet bestaan. De strekking van deze uitspraak is dat de bewustwording van Gods tegenwoordigheid essentieel is in de relatie met God en het christelijk geloof. ‘De langste reis is de reis naar binnen’ schreef Dag Hammarskjöld, Nobelprijswinnaar en voormalig secretaris-generaal van de VN. Hij roept met zijn mystieke tekst op om innerlijk op reis te gaan. Dat is een levenslange reis van vertrouwen waarbij je kunt groeien in geloof, hoop en Gods liefde.

Het ontdekken van Gods tegenwoordigheid en het gaan van de mystieke weg vraagt om innerlijkheid, ommekeer en omvorming. De joods-christelijke traditie beschikt over een groot aantal mystici en mystieke schrijvers. Mensen die Gods aanwezigheid of afwezigheid in hun leven hebben ervaren en opgeschreven. Ze kunnen ons vandaag de dag helpen om opnieuw de innerlijke weg te gaan. Ingewijd te worden in het ‘God-menselijk betrekkingsgebeuren’, zoals Kees Waaijman de spirituele omgang met God heeft omschreven. Het traag lezen van mystieke teksten helpt om dichter bij je zelf te komen en bij de bron van waaruit je leeft en werkt.

Op de vier collegeavonden maken we gebruiken van mystieke teksten van enkele joodse maar vooral christelijke mystici en mystieke schrijvers door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. De volgende namen zullen voorbijkomen: Bernardus van Clairvaux, Willem van Saint-Thierry, Ruusbroec, Johannes van het Kruis, Teresa van Avila, Ignatius van Loyola, Gerhard Tersteegen, Simone Weil, Evelyn Underhill, Dietrich Bonhoeffer, Etty Hillesum, Dorothee Sölle, Thomas Merton en Carine Philipse. De selectie van mystieke teksten nodigen uit om zelf in de woorden Gods tegenwoordigheid te ontdekken en te ervaren. Er is tijdens de avonden ruimte om in gesprek te gaan over wat de teksten oproepen.

Op de eerste avond staan mystieke teksten centraal over de ontdekking en ervaring van ‘Gods tegenwoordigheid’ in het leven van alledag en het thema van de ‘innerlijkheid’. De tweede avond gaan we nader in op mystieke teksten over ‘gebed, stilte en meditatie’ en de zogenaamde ‘spirituele leespraxis’ waaronder de Lectio divina. De derde avond staat in het teken van het gaan van de ‘mystieke, spirituele of geestelijke weg’ in mystieke teksten en het thema van de ‘omvorming’. De vierde avond komen in de mystieke teksten thema’s aan bod zoals ‘eenvoud, vreugde, barmhartigheid, verzet en vrede’. Er is voor de cursus geen beginnersniveau. Iedereen die geïnteresseerd is in (christelijke) mystiek en mystieke teksten is van harte welkom!

Lucas J. Tiesinga studeerde gezondheidswetenschappen en theologie en heeft zich middels de opleiding tot geestelijk begeleider gespecialiseerd in de mystieke theologie en de geestelijke begeleiding. Momenteel is hij predikant–geestelijk verzorger bij een GGZ instelling.

Data:               maandag 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2023
Plaats:            Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen                              Tijd:                19.30 – 21.45 uur
Kosten:          € 40,–
Docent:          Lucas J. Tiesinga, MA, MSc, PhD
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier op de website www.tvg-groningen.nl of via ons emailadres:                                 administratie@tvg-groningen.nl

Open college voorjaar 2023

Vier Open Colleges over Lev Tolstoj, de profeet die monddood werd gemaakt.
De colleges worden gegeven op 6, 13, 20 en 27 maart 2023

Open College 2023 maart

In deze tijd van oorlog in de Oekraïne komt  de schrijver, theoloog, filosoof Lev Tolstoj weer in de belangstelling. Een man die in Rusland geweldloosheid heeft gepredikt en de weg naar het Koninkrijk Gods op aarde heeft gewezen. Na een decadent leven en deelname aan de Krimoorlog werd hij de wereldberoemde auteur van Oorlog en Vrede en Anna Karenina. Rond zijn vijftigste levensjaar raakte hij in een diepe depressie. Daar kwam hij pas uit toen de betekenis van de Bergrede tot hem doordrong en zijn missie hem duidelijk werd.

Open Coll. Tolstoj

Sieuwert Haverhoek, vertaler van alle in Rusland verboden werken van Tolstoj neemt ons op vier avonden mee naar de wereld van Lev Tolstoj, de Russische ziel en de theologie van deze indrukwekkende figuur. De boeken die Tolstoj schreef na zijn ‘bekering’ werden door de Russische overheid en kerk verboden en als ‘staatsgevaarlijk en geloof ondermijnend’ beschouwd. Zo werd Tolstoj in eigen land monddood gemaakt en bleef zijn visie onbekend bij Poetin en het Russische volk.

U krijgt op de eerste avond Haverhoeks boek  ‘Verboden werken van Lev Tolstoj’,  op de tweede avond ‘Wat ik geloof’.  Er is volop gelegenheid voor vragen en levendige discussie over de opvattingen van Tolstoj.

De volgende thema’s komen aan de orde:

6 maart 2023: Levensloop voor en na de bekering. Lees Wikipedia over Tolstoj.
13 maart 2023: Kritiek op Kerk en Staat en uitleg van de Bergrede (Wat ik geloof)
20 maart 2023: Gedachten over God en religie en deugdenleer.
27 maart 2023: Invloed van Tolstoj in Nederland en christelijke anarchie.

Alle gegevens over dit Open College op een rijtje:

Data:              maandag 6, 13, 20 en 27 maart 2023
Plaats:            Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen
Tijd:               19.30 – 21.45 uur
Kosten:          € 40,-  incl. boekjes
Docent:          Sieuwert Haverhoek

Aanmelden:  via het aanmeldingsformulier op de website van Theologische Verdieping Groningen: www.tvg-groningen.nl of via ons e-mailadres: administratie@tvg-groningen.nl