OPEN COLLEGES

Najaar 2019

Spiritualiteit en natuur.

Het Westerse Christendom is een rijke traditie. Tegelijk worden we ons er steeds meer van bewust dat zij ook grote beperkingen heeft. Een daarvan is  dat de natuur er nogal bekaaid van af lijkt te komen. En onze verhouding tot de natuur blijkt juist van zo groot belang, voor ons milieu, voor onze plek daarin, en voor onze eigen ziel. Maar er waren vanaf het allereerste begin ook andere bewegingen die op gang werden gebracht door de persoon van Jezus dan de Romeinse stroom die zo bepalend is geweest voor onze huidige kerken en theologie.

Op deze avonden lezen we teksten uit twee andere tradities die vandaag weer grote zeggingskracht blijken te hebben voor veel mensen binnen en buiten de kerken: de Keltische en de Nestoriaanse. De Keltische heeft grote invloed gehad met name in de Angelsaksische gebieden en is daar nog steeds een de grond mee bepalende laag. De Nestorianen trokken al heel vroeg naar het Oosten, gingen de dialoog aan met Oosters denken en werden een levende beweging in het oude China.  En in beide speelt de natuur een grote rol.  Kunnen zij ons nieuwe inspiratie geven?

Just van Es

Data:              maandag 30 september, 14, 28 oktober en 4 november 2019
Inleider:         ds. Just van Es
Plaats:            Willem Lodewijk Gymnasium lokaal – lokaal 1.6
Tijd:                van 19.30 – 22.00 uur
Kosten:           € 40,– voor de vier avonden ( € 60,– voor paren).

graag voldoen voor 30 oktober as. op rekening:

NL80 INGB 0003 8454 06 t.n.v. Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Groningen